ဗိုလ်ချုပ်များ

ကိုယ်ခံပညာ

နတ်ဆိုးသခင်၏ဆင်းသက်လာမှု

4
111 အောက်တိုဘာလ 22, 2021
110 အောက်တိုဘာလ 15, 2021

ကျော်

3.5
အခန်းကြီး 163 အောက်တိုဘာလ 22, 2021
အခန်းကြီး 162 အောက်တိုဘာလ 14, 2021

အပြင်းထန်ဆုံးဆန့်ကျင် META

5
395 အောက်တိုဘာလ 20, 2021
394 အောက်တိုဘာလ 20, 2021

လေ့လာရေးအဖွဲ့

0
133 အောက်တိုဘာလ 19, 2021
132 အောက်တိုဘာလ 12, 2021