ဗိုလ်ချုပ်များ

Shounen

သင်္ချိုင်း Raider ဘုရင်က

5
290 ဇန်နဝါရီလ 14, 2022
289 ဇန်နဝါရီလ 11, 2022

ကျော်

4.1
အခန်းကြီး 176 ဇန်နဝါရီလ 12, 2022
အခန်းကြီး 175 ဇန်နဝါရီလ 7, 2022

ကစားသမား (OH Hyeon-Jun)

4
အခန်းကြီး 86 ဇန်နဝါရီလ 14, 2022
အခန်းကြီး 85 ဇန်နဝါရီလ 6, 2022