သိပ္ပံဝတ္ထု

ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော စက်ရုပ်ဖြစ်ဟန်ဆောင်ပါ

4
အခန်းကြီး 3 ဇန်နဝါရီလ 31, 2021
အခန်းကြီး 2 ဇန်နဝါရီလ 31, 2021

ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော အဆုံး၏အစ

3.3
အခန်းကြီး 10 ဒီဇင်ဘာလတွင် 20, 2020
အခန်းကြီး 9 ဒီဇင်ဘာလတွင် 20, 2020

ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော Demi-Human

2
အခန်းကြီး 3 နိုဝင်ဘာလ 13, 2020
အခန်းကြီး 2 နိုဝင်ဘာလ 13, 2020
x