ကွောကျလနျ့ခွငျး

ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော ပြီးပြည့်စုံသော Illusion

3.3
အခန်းကြီး 10 ဇန်နဝါရီလ 17, 2021
အခန်းကြီး 9 ဇန်နဝါရီလ 17, 2021

ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော ထောင်ဂိမ်း

3.5
အခန်းကြီး 10 ဒီဇင်ဘာလတွင် 25, 2020
အခန်းကြီး 9 ဒီဇင်ဘာလတွင် 25, 2020

ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော စာရင်းကောက်ယူမည့်နေ့

5
အခန်းကြီး 10 နိုဝင်ဘာလ 30, 2020
အခန်းကြီး 9 နိုဝင်ဘာလ 30, 2020

ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော အမှားအယွင်းများတိုက်ခိုက်ခြင်း

4
အခန်းကြီး 3 နိုဝင်ဘာလ 20, 2020
အခန်းကြီး 2 နိုဝင်ဘာလ 20, 2020

ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော Demi-Human

2
အခန်းကြီး 3 နိုဝင်ဘာလ 13, 2020
အခန်းကြီး 2 နိုဝင်ဘာလ 13, 2020

ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော အဆိုပါ Closet ခုနှစ်တွင်အရိုးစု

3.7
အခန်းကြီး 8 နိုဝင်ဘာလ 5, 2020
အခန်းကြီး 7 နိုဝင်ဘာလ 7, 2020

ပြီးစီး သရဲခြောက်တဲ့အမှတ်တရများ

4.3
အခန်းကြီး 9 အောက်တိုဘာလ 26, 2020
အခန်းကြီး 8 အောက်တိုဘာလ 26, 2020

ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော လက်စားချေ၏စုန်းမ

0
အခန်းကြီး 15 အောက်တိုဘာလ 23, 2020
အခန်းကြီး 14 အောက်တိုဘာလ 23, 2020

ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော တစ် ဦး နဂါးကိုချစ်ရန်

3.3
အခန်းကြီး 6 အောက်တိုဘာလ 23, 2020
အခန်းကြီး 5 အောက်တိုဘာလ 23, 2020

Glotoneria

5
အခန်းကြီး 5 သြဂုတ်လ 28, 2020
အခန်းကြီး 4 သြဂုတ်လ 28, 2020

ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော မမျှော်လင့်သောတရားခံ

3.7
အခန်းကြီး 3 သြဂုတ်လ 22, 2020
အခန်းကြီး 2 သြဂုတ်လ 22, 2020
x