ဗိုလ်ချုပ်များ

အရွယ်ရောက်ပြီးသူ

မှတ်ချက်

2.9
အခန်းကြီး 56 3 နာရီအကြာက
အခန်းကြီး 55 ဇန်နဝါရီလ 15, 2022

သူ၏နေရာ

2.3
အခန်းကြီး 53 နိုဝင်ဘာလ 29, 2021
အခန်းကြီး 52 နိုဝင်ဘာလ 29, 2021

လျှို့ဝှက်အတန်းအစား

4.4
114 1 နေ့ကလွန်ခဲ့သည့်
113 ဇန်နဝါရီလ 14, 2022